fredag 2 maj 2014

En kamp för mitt barns liv! Skriv på denna protest!

Under de senaste två åren har jag fört en kamp. För mitt barn. För hennes liv.

Det har nog inte undgått er som läser min blogg (som dock knappt uppdateras längre) om  hur sjuk Leia varit. Och hur svårt vi har haft det med att få hjälp till henne. Först rätt diagnos. Och sedan rätt behandling.

Och än idag är det väldigt svårt. Även om vi haft diagnosen känd i flera år, är det så förtvivlat svårt att få hjälp. Att få någon svensk läkare som tar ställning. Står på vår sida. Skriver ut rätt mediciner. Tar del av framstående forskning. Åker på konferenser som anordnas av olika Borreliaförbund.

Ja än idag är det svårt.

Och inte blir det lättare av att JAG, och alla andra som kämpar för sina barns liv, eller för sina egna liv, mot Borrelian, förföljs och trakasseras på internet på sajten dagensmedicin.se

Barnläkaren och bloggaren Mats Reimer har uppenbarligen gjort det till sitt livs uppgift, att förtala och förhindra att ny kunskap och framstående forsknings sprids inom svensk läkarvård. Ja inte bara det. Han kommer med felaktiga påstående om än det ena än det andra, allt ifrån att man blir frisk på 21 dagars behandling mot Borrelia till att människor bara hittar på sina symptom. Att människor så förtvivlat söker svar på sina symptom och äntligen har de hittat ngn som tror på dem.

För att få ett slut på detta har en mycket driven kvinna startat upp en petition för att kräva att "Vi ber Dagens Medicin att ta hänsyn till alla dem som lider av denna allvarliga sjukdom, och därmed kräver av Reimer att han håller sig till de etiska regler som gäller läkares medverkan i media och på Internet." 

Vi kräver alltså att han i egenskap av barnläkare, faktiskt förhåller sig till sitt bloggande och användande av dagensmedicin.se som forum för socialt media på ett respektfullt sätt och i enlighet med de riktlinjer som faktiskt finns för läkare och är upprättade av Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet år 2012. (Dessa råd finns att hämta på denna sida, läs lägre ner). Är det inte lite märkligt att dessa riktlinjer och förhållningssätt råder, och efterföljs av övrig läkarkår (så vitt jag har sett då, klart, jag har ju inte läst alla medicinska artiklar som publiceras), men tydligen gäller de inte Mats Reimer? För om det hade gällt honom, hade han inte fått hållas. Hans position som bloggare hade återkallats och dagensmedicin hade gått ut med ett offentligt samtycke att Mats Reimer gjort sig skyldig till att bryta mot läkarförbundets egna råd!


Skriv på här, för mitt barns skull. Ta ställning. Hjälp oss. Stå upp för de svaga. Och sjuka. Och kräv att dagensmedicin.se upphör med att ge utrymme till denna lögnare. Och istället ägnar sig åt att anordna och ge utrymme åt en debatt. Som består av två sidor. Som faktiskt upplyser och sprider ny forskning. Om ämnet. Borrelia. Och inte tillåter EN PERSON som inte besitter någon specialistkunskap alls inom ämnet, yttra sig och klåpa ihop inlägg efter inlägg med rena lögner och påhopp.

Skriv på för mitt barn. För hennes liv.

Och gör det nu!!! 

Och för den som undrar, Leia är ett helt annat barn nu. Efter dessa månader av antibiotika mot Borrelia, har hon börjat växa igen. Värken är borta. Hon kan gå i skolan. Hennes livsglädje är tillbaka. Hennes kropp orkar. Tack Gode Gud du enda svenska läkare som står upp för oss, du vet vem du är, och du har räddat mitt barns liv. Tack Gode Gud för dem som vågar. Som står upp. Sätter stopp för det onda. Och tar sitt ansvar. 

Och nu är det DIN tur att ta ställning, sätta ner foten och det gör du genom att skriva på.


Caroline

Inga kommentarer: